Atıflar


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 29 adet yayını mevcuttur. Bu yayınların incelenmesinde uluslararası indekslere girdiği ve doçentlik sonrasındada yayınlara devam ettiği görülmektedir. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 7 adet yayını mevcuttur.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 27 adet makalesi mevcuttur. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 39 adet eseri mevcuttur. İki adet kitap bölümü ve tercümesi mevcuttur. Son 5 yıldır Sağlık Yönetimi ve Bilişimle ilgili kongrelerin çoğuna özgün sunumları ile davetli konuşmacı olarak katılmaktadır.

2015 yılındaki verilere göre; Web Of Scienceda yapılan taramada 269 adet atıf aldığı ve yayın başına atıf ortalamasının 14.94 olduğu belirlenmiştir.