Bilim Alanını Temsil Eden Bilimsel Mesleki Kuruluşta Üye Olmak


1)     Türk Cerrahi Derneği

2)     Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

3)     Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

4)     Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği

5)     Devlet Planlama Teşkilatı 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği

6)     Ankara Cerrahi Derneği

7)     Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

8)     ISO / IEC Health Informatics / Medical Informatics - P Member

9)     TSE Sağlık Hazırlık Grubu Medikal Enformatik Raportörü

10)  SAGES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association)

11)  EAES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association)

12)  ESPEN (European Society of Parenteral Enteral Nutrition)

13)  Akademik Bilişim Derneği