Doçentlik Jürilerinde Görev


1- Doçentlik Jüri Üyeliği - Yard. Doç. Dr. Uğur DEVECİ -2015
2- Doçentlik Jüri Üyeliği - Yard. Doç. Dr. Ömer Yoldaş - 2015
3- Doçentlik Jüri Üyeliği - Yard. Doç. Dr. Aykut Soyder - 2015