İdari Görevler


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Senato Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Kurucusu

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Deney Hayvanları Ünitesi Yürütme Kurulu Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999-2006

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999-2006

Hastane Yönetim Kurulu Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

2000-2004

GC Klinik Nütrisyon AD Başkanı

Z. Karaelmas Üniversitesi

2003-2006

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Eğitim ve Yönetmelik Komisyonu Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Tıp Fakültesi Web Kulüp Sorumluluğu

Z. Karaelmas Üniversitesi

2000-2006

Tıp Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Klinik Şefi

S.B. Taksim E.A. Hastanesi

2006-2008

Ameliyathane Sorumlusu

S.B. Taksim E.A. Hastanesi

2006-2007

Klinik Şefi

S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi

2008-2010

Kurucu Başhekim

S.B. Bağcılar E. A. Hastanesi

2006-2010

İSUZEM Müdür

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-2013

SAM Müdür

Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Rektör Danışmanı

İstanbul Üniversitesi

2010-2010

Rektör Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi

2010-2012

DSİM Harcama Yetkilisi

İstanbul Üniversitesi

2010-2012

İÜ Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi

2010-2012

Sosyal Tesisler Yürütme Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi

2010-2011

İÜ Kurumsal Otomasyon Projesi Yürütücüsü

İstanbul Üniversitesi

2010-2012

YÖK Performans Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2010-2012

YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2010 - Halen

Genel Cerrahi ABD Öğretim üyesi Florance Nightingale

İstanbul Üniversitesi

2010 - 2011

Rektör Danışmanı

İstanbul Üniversitesi

2012

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı

İstanbul Üniversitesi

2013 - Halen

Sağlık Yönetimi ABD Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2010 - Halen

Sağlık Bilimleri Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2014 - Halen