İstanbul Üniversitesi'nin AB Proje Yöneticisi Sertifikasını verme akreditasyonunu almasını sağlama projesi – 2012