Kongre, Konferans ve Benzeri Toplantılardaki Yönetsel Etkinlikler


1)      Kongre Sekreteri - Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi – 2015