Şişli Etfal Hastanesi Sağlık İletişimi Eğitimi Projesi – 2011