Ulusal Bildiri


Ferahköşe, Z., B.B. Menteş, A. Cihan, S. Öktemer, "Servikal özefagus ve postkrikoid karsinomlardaki rekonstrüksiyonların karşılaştırılması", Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, İzmir, (1998).
Menteş, BB., A. Cihan, Z. Ferahköşe, E. Tatlıcıoğlu, "Loparoskopik Kolorektal Girişimler. İlk 10 vakamız", 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, SB-66, Antalya, (1999).
      Menteş, BB., A. Cihan, Z. Ferahköşe, "İlaca bağlı agranülositoz zemininde ve hemoroidektomi sonrası gelişen Fournier gangreni", 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P16, Antalya, (1999).
Cihan, A., Z. Acun, B. Uçan, B.B. Menteş, E. Yılmaz, "Normal ve hepatosit hasarlı kobaylarda yapılan deneysel karaciğer travmasında antifibrinolitik tedavi ile medikal hemostazın etkinliği", V. HPB Cerrahi Kongresi, Antalya, (2001), Klinik ve Deneysel Cerrahi, 9, 124, (2001).
Cihan, A., Z. Acun, K.V. Numanoğlu, B.H. Uçan, A. Gürel, F. Armutçu, S.C. Ulukent, "İnce barsak anastomozunda farklı patlama basıncı ölçme metodları ve hidroksiprolin değerlerinin karşılaştırılması", I.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 58, Ankara, (2002).
Cihan, A., K.V. Numanoğlu, B.H. Uçan, Z. Acun, A. Gürel, F. Armutçu, "Farklı araştırmacılar tarafından yapılan ince barsak anastomozlarının karşılaştırılması", I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 67, Ankara, (2002).
Acun, Z., S.C. Ulukent, A. Cihan, B. Uçan, M. Cömert, "Tiroidektomilerde dren konulmasının etkinliği", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.117, SB-017, Antalya, (2002).
Acun, Z., B. Uçan, S.C. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, A. Cesur, "Endemik bir bölgede benign tiroit hastalıklarının tedavisinde totale yakın tiroidektomi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.122, SB-023, Antalya, (2002).
Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, "Laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon: Video prezantasyon", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.283, V-02, Antalya, (2002).
Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, M. Cömert, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, H. Balbaloğlu, C. Özer, "Karaelmas Genel Cerrahi: Yeni açılan bir kliniğin eğitim ve çalışma sistemi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.325, P-001, Antalya, (2002).
Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, "Laparoskopik rektopeksi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.335, P-015, Antalya, (2002).
B. Uçan, Z. Acun, A. Cihan, M. Cömert, G. Karadeniz, S.C. Ulukent, "Sezaryen skar hattında endometriozis: Bir vaka sunumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.343, P–029, Antalya, (2002).
Ulukent, SC, Z. Acun, B. Uçan, A. Cihan, M. Cömert, G. Karadeniz, "Çok nadir bir kronik konstipasyon sebebi: Rektal mukozal ring", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.359; P-052, Antalya, (2002).
Armutçu, F., A. Gürel, A. Cihan, K.V. Numanoğlu, "Aseton verilen ratlarda eritrosit lipit peroksidasyonu üzerine Vitamin E'nin etkileri", 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, pp.175-176, P-ll, Ankara, (2002).
Acun, Z., A. Cihan, B. Uçan, M. Cömert, SC. Ulukent, A. Cesur, "Endemik bölgedeki MNG'ın tedavisinde totale yakın tiroidektomi", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp20, P–55, İstanbul, (2002).
Acun, Z., B. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, G. Karadeniz, "Totale yakın tiroidektomilerdeki komplikasyon oranları", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp.20, P–56, İstanbul, (2002).
Acun, Z., SC. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, B. Uçan, H. Balbaloğlu, "Endemik MNG’ lardaki hipoaktif nodüllerin malignite oranları", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp.22, P–61, İstanbul, (2002).
Cihan, A., M. Cömert, Z. Acun, BH. Uçan, SC. Ulukent, S. Aydemir, Y. Üstündağ, H. Altunkaya, Y. Özer, F. Armutçu, A. Gürel, G. Mungan, "Klinik nütrisyonda yüksek lisans", IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, pp.7, S–4, Bursa, (2002).
Cihan, A., B.H. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, F. Armutçu, A. Gürel, M. Oğuz, "Kolon anastomozu yapılan normal farelerde enteral beslenme ürünlerinin anastomoz iyileşmesine etkileri", IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, pp.13-14, S-15, Bursa, (2002). (BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ)
Leventoğlu, S., B.B. Menteş, A. Cihan, E. Tatlıcıoğlu, M. Akın. "Sakrokoksigeal pilonidal sinüs tedavisinde transpozisyon flep uygulanımı: Tekniğin modifikasyonu ile öpere edilmiş 238 vakanın sonuçları", 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu, pp.138, S–14, Adana, (2003).
Cihan, A., B. Uçan, M. Cömert, SC. Ulukent, GK. Çakmak, A. Cesur, "Pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde modifiye rhomboid flep", 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu, pp.162, P–22, Adana, (2003).
Cihan, A., M. Cömert, H. Özdemir, B. Uçan, Z. Acun, SC. Ulukent, A. Cesur. "Laparoskopik herni onarımı sonrasında oluşan seromaların USG ile değerlendirilmesi". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–87, Antalya, (2004).
Cömert, M., Y. Üstündağ, S. Aydemir, B. Gün, Z. Acun, A. Cihan, "Kronik intermitan sigmoid invajinasyon ve karın ağrısı nedeni olan dev sigmoid lipom: bir olgu sunumu ve yeni bir terminoloji". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–160, Antalya, (2004).
Acun, Z., A. Cihan, M. Cömert, SC. Ulukent, B. Uçan, GK. Çakmak. "Endemik bir bölgede hipoaktif tiroit nodüllerindeki malignite oranı". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–258, Antalya, (2004).
Cihan, A., O. Babuccu, H. Sayan, H. Özaçmak, A. Cesur, A. Işıkdemir. "Rat sırtında yapılan McFarlen Flebinde elektromanyetik alan tedavisi ile yara iyileşmesinin değerlendirilmesi". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–330, Antalya, (2004).
Cihan, A., Z. Acun, M. Cömert, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "TachoComb ile dikişsiz kolon anastomozunun normal kolon anastomozu ile karşılaştırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, S-331, Antalya, (2004).
Çağlar, SS., A. Cihan, M. Cömert, A. Altunkaya, Z. Acun, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur, "Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda solunum eğitiminin solunum fonksiyon testlerine ve hasta derlenmesine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, HS-03, Antalya, (2004).
Cömert, M., BH. Uçan, Z. Acun, A. Cihan, SC. Ulukent, BD. Gün, Y. Üstündağ, A. Cesur. "Lynch sendromu: metakron tümör gelişen ve aynı kaderi paylaşan 2 Lynch sendromu vakası". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–161, Antalya, (2004).
Cömert, M., Y. Üstündağ, S. Aydemir, Z. Acun, LO. Erdem, BD. Gün, Cihan, A.. "Kolorektal lipomlar: 4 olgunun sunumu ve literatür taraması". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–172, Antalya, (2004).
Acun, Z., M. Cömert, A. Cihan, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "Santral venöz girişim uygulamaları ve komplikasyonları". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–334, Antalya, (2004).
Cihan, A., M. Cömert, Z. Acun, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "Elektromanyetik alan tedavisinin kolon anastomoz iyileşmesi ile beraber intraabdominal adezyon gelişimi üzerine etkisinin karşılaştırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–385, Antalya, (2004).
Cömert, M., İO. Özen, İÖ. Tekin, Z. Acun, Ö. Özen, BD. Gün, Cihan, A.. "Bir primer dalak lenfoması olgusu: tanı yöntemi olarak intraoperatif flow-cytometry'nin yeri". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–426, Antalya, (2004).
Pulat, H., A. Cihan, S. Aydemir, H. Karaoğlu. Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon değerlendirme metotlarının karşılaştırılması. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–07, Türkiye, (2004).
Bola, F., A. Cihan, S. Aydıntuğ, G. Nergisoğlu, Y. Ekmekçi, SC. Ulukent. Diyaliz Tedavisindeki Kronik Böbrek Hastalarının Malnütrisyon Açısından Değerlendirilmesi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–08, Türkiye, (2004).
Yalçın, N., A. Cihan, H. Gündoğdu, A. Ocakçı. Zonguldak ilinde çalışan hemşirelerin klinik nütrisyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–15, Türkiye, (2004). (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)
A. Cihan, M. Oğuz, F. Armutçu, C. Külah, A. Gürel, A. Cesur, O. Aydın. Normal ratlarda yapılan ince barsak anastomozunda değişik enteral beslenme solüsyonlarının karşılaştırılması. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–30, Türkiye, (2004). (BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ)
A. Cihan, S. Aydemir, Z. Acun, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Hastanede yatarak tedavi gören hastalarda malnütrisyon görülme oranlarının kliniklere göre dağılımı V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P-07, Türkiye, (2004).
Aydemir, S., A. Cihan, Z. Acun, H. Ayoğlu, G. Üstündağ, Y. Üstündağ, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Yeni açılmış bir nütrisyon ünitesinden konsültasyon istenme oranları. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P-23, Türkiye, (2004).
Aydemir, S., A. Cihan, Z. Acun, H. Ayoğlu, G. Üstündağ, Y. Üstündağ, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin klinik nütrisyon destek ekibi deneyimi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P–24, Türkiye, (2004).