Ulusal Diğer


1) Safra Yollarinin Cerrahi Travmalari Ve Önleme Yollari – 2004

2Kliniğimizdeki Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamalari Ve Komplikasyonlari – 2004

3) Total Parenteral Nutrisyon, Enteral Nutrisyon Ve İmmunonutrisyon – 2005

4) Boyunda Metastatik Lenfadenopati İle Prezente Olan Meme Kanseri Olgusu – 2005,

5) Mega Kent İstanbul’da Hastane Mali Yönetimi – 2009

6) Hastanelerde Stratejik Mali Yönetim – 2009

7) Üniversite Hastanelerinde Performans İçin Volüm - Değer Kontrollü Bir Model Önerisi - 2010

8) Üniversite Hastanelerinin Sürdürülebilirliği – 2012

9) Sağlık Hizmetlerinde Performans Ve Yıpranma – 2013

10) Sağlıkta Dönüşüm Yeni Başlıyacak – (Medimagazin) 2013

11) Sağlıkta Akil İnsanlar Kim Olmalı, Ne Yapmalı? – (Medimagazin) 2013

12) Üniversite Hastanelerinde Performans Uygulamalari Nasil Olmalidir? – 2013

13) Tıp Ve Sağlık Alanında E-Öğrenme: Ne Durumda, Gelecekte Ne Olacak, Nasıl Planlanmalı? – 2014

14) Hastaneleri Ne Zaman Mühendisler Yönetecek? (Medical News Dergisi – 2015 Nisan Sayısı)

15) Sağlık Sektöründe Hizmet İçi Eğitimlerde  Yeni Yöntemler Gerekli (Medical News Dergisi – 2015 Mayıs)

16) Sağlık Bilişimi Kurumlara Ne Sağlar? (Medical News Dergisi – 2015 Haziran Sayısı)

17) Sağlık Yönetiminde Man Power’dan Mind Power’a  ( Medical News Dergisi – 2015 Temmuz-Ağustos Sayısı)

18) Cerrahın Hızı, Ameliyat Süresi Ve Kalitesi (Medical News Degisi – 2015 Eylül Sayısı)

19) Sağlık Bilişiminin Kısa Tarihi   (Medical News Dergisi – 2015 Ekim Sayısı)

20) Sağlığın Teknolojisi Sağlıklı Mı?  (Medical News Dergisi - 2015 Kasım Sayısı)

21) Yönetim Bilimi Yeni Mi Bulundu? (Medical News Dergisi - 2015 Aralık Sayısı)

22) Performansın Felsefesi Ve Uygulama Hataları  (SD Platform 2015)

23) Mevcut Duruma AUZEF Bakışı   (Kal-Der Dergi 2015)

24) Kalite Yönetim Sistemi, Eğitim Mühendisliği Süreç İyileştirme Yol Haritası  (Kal-Der Dergisi 2015)

25) Açık Ve Uzaktan Öğrenmenin Türkiye’ye Katkısı Ve Uzaktan Öğrenme Karar Alma – Uygulama Süreçlerinin Kritik Başarı Faktörleri Kapsamında Değerlendirilmesi  ( IJODE – 2015 )

26) Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Mevcut Durumu Ve Kavran Kargaşası  (Artı Eğitim Dergisi 2015)

27) Eğitim Uygulamalarında İnteraktif  Simülasyonlar  ( IJODE 2015)

28) Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretimi Uygulamalarının Yazılı Anlatım Dersinde Başarıya Etkisi  (IJODE 2015)

29) Teknoloji İle Bölgenin Eğitim Üssü Olacak (Platin Dergisi – 2015)

30) Açık Ve Uzaktan Eğitim Kurumlarının Masif Öğrenci Kaydında Karşılaşabilecekleri Sorunlar Ve Çözüm Önerileri - 2015

31) Uzaktan Öğretimde Eşzamanlı Derslerin Yönetimi Ve Yükseköğretime Kazandırdıkları - 2015

32) Açıköğretimde Yaşamsal Bir Faaliyet: Katmanlı İçerik Mimarisi - 2015

33) Yükseköğretimde Akıllı Müfredat: İstanbul Üniversitesi Online Gebe Öğrenme Yönetim Sistemi Müfredat Tasarımı - 2015

34) Açık Ve Uzaktan Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Süreçleri Bağlamına Yönetim Modelleri - 2015

35) Açık Ve Uzaktan Öğretim Kurumlarında Süreç İyileştirme Çalışmaları – İçerik Yayınlama Süreci - 2015

36) Açık Ve Uzaktan Öğretimde Yaşanan Problemler Ve İhtiyaç Duyulan Reformlar - 2015

37) Açık Ve Uzaktan Öğrenmenin Katılım Ve Devamlılık Stratejilerinde Akademik Takvim - 2015

38) Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında , Açık Ve Uzaktan Öğretim Kurumlarında Süreç İyileştirme Çalışmaları – İçerik Temin Ve Kontrol Süreci - 2015

39) Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültelerinde Müfredat Yönetimi Ve Süreç Yapılanması- İÜ AUZEF Örneği - 2015

40) Açık Ve Uzaktan Öğretim Hizmeti Veren Yükseköğretim Kurumlarında Paydaş Memnuniyeti Ve  Mikro Siteler - 2015

41) İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde Süreç Performans Değerlendirme Süreci - 2015

42) Yükseköğretim Kurumlarının Sürdürülebilir Gelişmesinde ISO 9001 Ve EFQM Çalışmalarının Kazanımları: AUZEF Modeli – 2015

43) İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sürekli İyileştirme Modeli - 2015

44) Taşeron Hakları Nasıl Ödenir? (Medical News Dergisi - 2016 Ocak Sayısı)

45) Akademik Personel Dağılım Cetveli = Akademik Norm Kadro (Medical News Dergisi, 2016 Şubat Sayısı)