Ulusal Kongre - Sempozyum


Ankara Üniversitesi – Onkoloji Kursu - 1996
Gazi Üniversitesi – Gastrointestinal Sistemde Stapler Kullanımı eğitimi - 1997
Gastrointestinal Endoskopi Derneği – Gastrointestinal Girişimsel Endoskopi eğitimi – 1997
Gazi Üniversitesi – Endoskopiksütür ve Düğüm Atma Teknikleri eğitimi – 1998
3. Uludağ Onkoloji Sempozyumu – 1998
 Ankara Üniversitesi – 4. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi – 1999
Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi – 1999
Gazi Üniversitesi – İleri Laparoskopik Teknikler Eğitimi – 1999
Ankara Üniversitesi – 5. Türkiye’de İnternet Konferansı – 1999
Ankara numune eğitim ve Araştırma Hastanesi – Klinik Nütrisyonel Destek Tedavisi eğitimi – 2000
KEPAN – Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi – 2000
 zonguldak Karaelmas Üniversitesi – Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Toplantısı – 2001
Ankara Cerrahi Derneği – Meme Hastalıkları Eğitimi – 2002
ULusal endoskopik laparoskopik Cerrahi Derneği – 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi – 2002
Türk Cerrahi Derneği – Ulusal Cerrahi Kongresi – 2002
Türk Cerrahi Derneği – Cerrahi Yoğun Bakım Eğitimi – 2002
Üroonkoloji Derneği – Mesane Tümörü Sempozyumu – 2002
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği – 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi – 2002
KEPAN – Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi – 2002
Hacettepe Üniversitesi – 4. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi – 2003
Çukurova – 1. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu – 2003
Türk Cerrahi Derneği – Ulusal Cerrahi Kongresi – 2004
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü – Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitimi – 2005
TOBB – Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi – 2007
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü – 2. İstanbul Meme Kanseri Kursu – 2007
Sağlık bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı – Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitim Semineri – 2007
SAYED – 2. Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık Kongresi – 2008
Sağlık Bakanlığı – Sağlık-NET Entegrasyon Eğitimi – 2008
Sağlık Bakanlığı -  3. e-Sağlık Kongresi – 2008
DAS – 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi – 2009
Amerikan Cerrahlar Koleji Üyeleri Derneği – Türkiye Bölümü Toplantısı – 2009
Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi – 2009
meme hastalıkları Dernekleri Federasyonu – 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi – 2009
TOSS – Turkish Obesity Surgery Society – 2009
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü – Ar-Ge Çalıştayı: Sağlık Hizmetlerinde Kapasitesinin Geliştirilmesi – 2009
SAYED – Hastane Mali Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu – 2009
ADINSTRUMENTS – PowerLab Researh and Teaching Workshop – 2009
İnternet Teknolojileri Derneği – 18. Türkiye’de  İnternet Konferansı – 2013
Anadolu Üniversitesi – Yükseköğretim Kurumlarında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Yönetmeliği Çalıştayı – 2013
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi Sempozyumu – 2014
Hacettepe - 1. Uluslararası Öğrenci İşleri Sempozyumu – 2014
Önleyici Hizmetler Çalıştayı – 2014
Kamusal Eğitim ve Araştırma Derneği - Kamu İhale Kanunu Eğitimi – 2014
TURSAB Sağlık Turizmi Çalıştayı – 2015
OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Kurultayı – 2015
İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi – 2015
2023’e doğru Sağlık Teknolojileri ve Meslekleri – 2015
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı CoğrafiBilgi Sistemleri Sempozyumu - 2015
 İTD – DLE (Digital Life Environments) – 2015
Kıbrıs Liderlik Semieri Mevzuat Eğitimi – 2015
Bilimsel Çalışmalarda İntihal Çalıştayı – 2015
II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı – 2015
9. İstanbul Çalıştayı – 2015
İstanbul Üniversitesi – Protokol Eğitimi – 2015
Kalder – Kaizen Yalın Çalışmalarını Yönetmek Çalıştayı – 2015
Anadolu Üniversitesi – AB2015 (Akademik Bilişim Konferansı) – 2015