Ulusal Makaleler


Cihan, A., BB. Menteş, Ö. Taşçılar, B. Kayhan, BH. Uçan, E. Yılmaz, A. Görgül, "Surgical gauze pseudotumor eroding into intestine", Gazi Med J, 8, 122-125 (1997).
      Cihan, A., F. Taneri, E. Tekin, E. Ersoy, "Yabancı cisim perforasyonu sebebiyle bir ince barsak eksteriorizasyonu", Klinik Bilimler & Doktor, 4, 86-88 (1998).
Cihan, A., M. Oğuz, Ş. Bozkurt, "Abdominal kompartıman sendromu", Sendrom, 4, 98-103 (1998).
Bozkurt, Ş., E. Ersoy, A. Cihan, "Laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanmaları mekanizması ve önleme yolları", Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 1, 16-27 (1998).
Menteş, BB., A. Cihan, "İmmun direnç yetmezlikli hastada enfeksiyon", Cerrahi, 3, 20-27 (1998).
Cihan, A., E. Tekin, O. Bayram, "Solunum fonksiyon bozukluklarında beslenme desteği" Cerrahi, 3, 165-170 (1998).
Oğuz, O., A. Cihan, "Total parenteral nütrisyon, enteral nütrisyon ve immünonütrisyon", Aktüel Tıp Dergisi, 3, 463-469 (1998).
Ferahköşe, Z., BB. Menteş, A. Cihan, A. Köybaşıoğlu, A. Görgül, "Reconstruction of gastrointestinal continuity by the gastric pull-up method following en bloc pharyngo-laryngo-esophagectomy", Gazi Med J, 9, 158–162 (1998).
Menteş, B., A. Cihan, E. Tatlıcıoglu, Z. Ferahköşe, "Diamond flap anoplasty for cicatricial anal stenosis following Fournier's Gangrene", Gazi Med 3, 9, 183-186 (1998).
Oğuz, M., A. Cihan, "Albümin kullanımı ve klinik etkinliği", Aktüel Tıp Dergisi, 4, 44-45 (1999).
Taneri, F., A. Cihan, A. Karamercan, O. Durmuş, "Endoskopik retroperitoneal surrenalektomi", Klinik Bilimler &. Doktor, 5, 74–79 (1999).
Tekin, EH., A. Cihan, "Gastrointestinal sistem fistüllerinde beslenme", Aktüel Tıp Dergisi, 4, 80-82 (1999).
Acun, Z., BH. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, G. Karadeniz, "Endemik bir bölgede multi nodüler guatr'ın cerrahi tedavisinde totale yakın tiroidektomi", Ulusal Cerrahi Dergisi, 18, 266–270, (2002).
Acun, Z., F. Çınar, B. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, L Uzun, "Totale yakın tiroidektomilerden sonra vokal kord fonksiyonlarının videolaringoskopi ile değerlendirilmesi", KBB Postası, 12, 9–12, (2002).
Cihan, A., B. Salman, "Biliyer pankreatit: Ne zaman ERCP? Ne zaman cerrahi?", İnsizyon, 5, 177-184, (2002).
Acun, Z., B. Uçan, A. Cihan, S.C. Ulukent, M. Cömert, G.K. Çakmak, "Eğitici cerrahlar ile eğitimi devam eden cerrahların totale yakın tiroidektomilerdeki komplikasyon oranları", Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 174-178, (2002).
H. Sayan, A. Cihan, "İskemi ve reperfüzyon hasan". Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 1, 44–52, (2003).
Acun, Z., A. Cihan, S.C. Ulukent, M. Cömert, B. Uçan, G.K. Çakmak, "Hormon replasman tedavisi alan ve almayan postmenapozal kadınlarda meme kitlelerinin değerlendirilmesi". Mediforum, 1, 19-22, (2003).
Acun, Z., A. Cihan, B. Uçan, S.C. Ulukent, M. Cömert, G.K. Çakmak, "Biopsies of breast lesions evaluated in premenopausal ana postmenopausal women", Artemis, 4, 53-56, (2003).
Acun, Z., BD. Gün, SC. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, B. Uçan, GK. Çakmak. A breast lesion imitating malignancy in pregnancy. Artemis, 4, 52-54, (2003).
Acun Z, Uçan B, Cihan A, Ulukent SC, Cömert M, Cesur A, "Endemik nodüler guatrlarda hipoaktif nodüllerin malignite açısından değerlendirilmesi", MN Klinik Bilimler &. Doktor Dergisi, 9, 165–168 (2003).
Altunkaya, H., Y. Özer, A. Cihan, I. Özkoçak, CB. Demirel, "Tiroidektomi operasyonlarında preoperatif deksametazonun postoperatif bulantı kusma ve ağrıya etkisi", Anestezi Dergisi. 11(2)-.136–140, (2003).
Acun Z, Cihan A, Ulukent SC, Cömert M, Uçan B, Cesur A, "Polipropilen greft ile herni onarımlarında preoperatif antibiyotik proflaksisi", Ankara Cerrahi Dergisi, 20, 127–130 (2003).
Cihan, A., Z. Acun, M. Cömert, BH. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur, Y Üstündag, S. Aydemir, "Laparoskopik kolesistektomide komplikasyonları önleme prosedürlerimiz", Ankara Cerrahi Dergisi, Baskıda, (2004).
Cihan, A., H, Özdemir, Z, Acun, BH, Uçan, SC, Ulukent, M, Cömert, A, Cesur, "Laparoskopik Herni Onarımı Sonrasında Oluşan Seromaların USG ile Değerlendirilmesi", Ankara Cerrahi Dergisi, Baskıda, (2004).
Acun, Z., SC. Ulukent, A. Cihan, BB, Uçan, M. Cömert, A. Cesur, "Kliniğimizdeki santral venöz kateterizasyon uygulamaları ve komplikasyonları", Damar Cerrahisi Dergisi, Baskıda, (2004).
Gürel, A., F. Armutçu, S. Söğüt, A. Cihan, "Koledok kanalı tıkanıklığı yapılan ratlarda L-arjinin ve N°-Nitro-L-Arjinin metil ester tedavisinin karaciğer dokusu lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, Baskıda, (2004).