Ulusal Tezler


1.      Çağlar, SS. "Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında solunum fizyoterapisinin solunum fonksiyon testlerine etkisi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.

2.      Yalçın, N. "Zonguldak ilinde görevli hemşirelerin klinik nütrisyon bilgi düzeyinin değerlendirilmesi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.

3.      Bola, F. "Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz sürelerine göre malnütrisyon şiddeti ve nütrisyonel değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.

4.      Pulat, H. "Nütrisyonel Durum Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.

5.      Türker, F. M. “Web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi uygulamalarının yazılı anlatım dersinde başarıya etkisi” , Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.

6.      Küçük,  G.  “Üniversite hastanelerinde hekimlerin kadro, görev, rol ünvanları tanımı ve kullanılması” İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

7.      Kurt,  S.   “İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsütaşınır mal süreç yönetiminde kullanılan anahtar başarı göstergelerinin sisteme etkisinin incelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

8.      Özen,  S.  “Süreç Yönetiminin hastane personeli açısından farkındalığının ve istekliliğinin belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

9.      Arslan Demir, Y.   “Süreç yönetiminin hastane personeli açısından farkındalığının ve istekliliğinin belirlenmesi” , İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

10.  Işık,   M.   “Hastane yönetiminde KAİZEN’in uygulanabilirlik çalışması; Bakırköy bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği örneği” , İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

11.  Yüksel, N. “Türkiye’de Sağlık Sistemi ve 2003 Yılında Yapılan Sağlıkta Dönüşüm Reformunun Olumlu ve Olumsuz Algılarının Ölçümü”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.