Yayın Kurulu Üyeliği ve Editörlüğü


İJODE - International Journal of Organisational Design and Engineering - 2015