Arama:

Genel Cerrahinin Tanımı

Genel Cerrahi, vücudun çeşitli bölgelerindeki hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen cerrahi dalıdır. Genel cerrahi, iç organlar, cilt, yumuşak doku, kan damarları ve endokrin sistem gibi geniş bir yelpazede cerrahi müdahaleler yapar.

Genel cerrahlar, çeşitli hastalıkların teşhisini koyma, cerrahi prosedürler gerçekleştirme ve cerrahi sonrası takip gibi konularda uzmanlaşmıştır. Bu cerrahi branşının kapsamı oldukça geniştir ve çeşitli durumları içerir. Örnek olarak, apandisit, safra kesesi hastalıkları, bağırsak tıkanıklıkları, yüzeyel cilt lezyonları, meme hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, hemoroid gibi hastalıklar genel cerrahi kapsamında değerlendirilir.

Genel cerrahi, açık cerrahi veya minimal invaziv teknikler kullanarak cerrahi müdahaleleri gerçekleştirir. Laparoskopi gibi minimal invaziv yöntemler, küçük kesiler yaparak cerrahi aletlerin ve kamera yardımıyla iç organlara erişimi sağlar. Bu yöntemler genellikle daha hızlı iyileşme süreleri, daha az ağrı ve kısa hastane yatış süreleri sağlayabilir.

Bir genel cerrahın uzmanlık alanı çeşitli organ sistemlerini içerdiği için, hastaların genellikle başka uzmanlara sevk edilmesi gereken karmaşık vakalara da müdahale edebilirler. Genel cerrahi, hastaların genel sağlığına ilişkin değerlendirme ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Genel Cerrahinin Alt Alanları

Cerrahın uzmanlık alanına ve ilgi alanlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Ancak genel cerrahiyle ilişkili bazı yaygın alt alanlar şunlardır:

 1. Gastrointestinal Cerrahi: Sindirim sistemiyle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapar. Örnek olarak, mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi gibi organlardaki tümörler, ülserler, iltihaplar, tıkanıklıklar ve yaralanmalar bu alana girer.
 2. Endokrin Cerrahi: Tiroid, paratiroid, adrenal bezler ve pankreas gibi endokrin sistemle ilgili hastalıkların cerrahi tedavisiyle ilgilenir. Bu alanda, hormonal bozukluklara neden olan tümörlerin çıkarılması veya cerrahi yöntemlerle kontrol altına alınması hedeflenir.
 3. Kolorektal Cerrahi: Kalın bağırsak, rektum ve anüsle ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapar. Kolorektal kanser, hemoroid, anal fissürler ve bağırsak tıkanıklıkları gibi durumlar bu alana girer.
 4. Onkolojik Cerrahi: Kanserle ilgili cerrahi müdahaleleri içerir. Farklı organlardaki tümörlerin çıkarılması, lenf düğümlerinin değerlendirilmesi ve metastazların kontrol altına alınması gibi prosedürleri içerir.
 5. Göğüs Cerrahisi: Yemek borusu, akciğer ve göğüs boşluğuyla ilgili bazı hastalıkların cerrahi tedavisi bu alana girer.
 6. Travma Cerrahisi: Travmaya bağlı yaralanmaların acil cerrahi müdahalesini içerir. Kaza, düşme, ateşli silah yaralanmaları ve benzeri durumlar sonucu ortaya çıkan yaralanmaların önce genel bakımı sonrada göğüs kafesi ve karın boşluğu organları yaralanmaları ve tedavisi bu alana girer.
 7. Yara ve Yanık Cerrahisi: Yara ve yanıkların özellikle akut dönemlerinde genel vücut dengesi, sıvı elektrolit tedavisi, beslenme tedavisi, hücresel korunma ve metabolik iyileşmelerin takibini yapar. Tüm vücudu ve tüm sistemleri ilgilendiren yoğun hasta bakımı ve tedavileri ile hastalara yüksek sağkalım ve yüksek konfor sunan tedavileri bu alana girer.
 8. Obezite ve Metabolik Cerrahi: Gastrointestinal cerrahinin bir alt alanı iken yaygınlaşarak son yıllarda bir alt alan gibi algılanan bu alanda bilişsel yollarla çözülemeyen, medikal olarak tedavi edilemeyen ve hastanın sağlıklı yaşam süresini kısaltan obezite veya metabolik hastalıklarda mide küçültme veya geçişi hızlandırma ameliyatları bu alana girer.
 9. Araştırma Cerrahisi: Bir çok cerrahi teknik deneme, ilaç denemeleri, yöntem geliştirme ve sonuçları değerlendirme açısından deney hayvanlarında yapılan girişimleri ve cerrahi teknikleri uygulayarak takibini ve değerlendirmesi bu alana girer.
 10. Meme Cerrahisi: Endokrin cerrahinin bir alt alanı iken son yıllarda bir alt alan gibi algılanan bu alanda memenin iyi huylu ve kötü huylu tüm hastalıklarının takip ve tedavisi bu alana girer. Memenin hastalıkları ile birlikte onko-plastik cerrahileri de bu alana girer.

Bu alt alanlar, genel cerrahların uzmanlık alanlarını daha da derinleştirebileceği alanlar olup, cerrahın ilgi ve deneyimine göre farklılık gösterebilir.

Geniş Bilgi

Genel Cerrahi için Önemli Konular

 1. Cerrahide Liderlik
 2. Travmaya Sistemik Yanıt, Metabolik Destek ve Beslenme
 3. Cerrahi Hastanın Sıvı ve Elektrolit Yönetimi
 4. Hemostaz, Cerrahi Kanama ve Transfüzyon
 5. Şok
 6. Cerrahi Enfeksiyonlar
 7. Travma
 8. Yanıklar
 9. Yara İyileşmesi
 10. Onkoloji
 11. Organ Nakli
 12. Kalite, Hasta Güvenliği, Bakım Değerlendirmeleri ve Komplikasyonlar
 13. Cerrahi Hastanın Fizyolojik İzlemesi
 14. Minimal İnvaziv Cerrahi, Robotik, Doğal Orifis Translüminal Endoskopik Cerrahi ve Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahi
 15. Moleküler Biyoloji, Atomik Hastalık Teorisi ve Hassas Cerrahi
 16. Deri ve Deri Altı Doku
 17. Meme Hastalıkları
 18. Baş ve Boyun Hastalıkları
 19. Göğüs Duvarı, Akciğer, Mediasten ve Pleura
 20. Doğuştan Kalp Hastalığı
 21. Edinilmiş Kalp Hastalığı
 22. Göğüs Anevrizmaları ve Aort Diseksiyonu
 23. Arter Hastalıkları
 24. Venöz ve Lenfatik Hastalıkları
 25. Yemek Borusu ve Diyafram Fıtığı
 26. Mide
 27. Obezitenin Cerrahi Tedavisi
 28. İnce Bağırsak
 29. Kolon, Rektum ve Anüs
 30. Apendiks
 31. Karaciğer
 32. Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Biliyer Sistem
 33. Pankreas
 34. Dalak
 35. Karın Duvarı, Omentum, Mezenter ve Retroperitoneum
 36. Yumuşak Doku Sarkomları
 37. Kasık Fıtıkları
 38. Tiroid, Paratiroid ve Adrenal
 39. Çocuk Cerrahisi
 40. Üroloji
 41. Jinekoloji
 42. Nöroşirürji
 43. Ortopedik Cerrahi
 44. El ve Bilek Cerrahisi
 45. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 46. ​​Cerrahi Hastalar İçin Anestezi
 47. Yaşlı Yetişkinlerde Cerrahi Hususlar
 48. Etik, Palyatif Bakım ve Yaşamın Sonundaki Bakım
 49. Küresel Cerrahi
 50. Perioperatif Bakımı Optimize Etme: Geliştirilmiş
 51. Kanıta Dayalı Tıp, Cerrahi Uygulama, Değerlendirme ve Kullanımı
 52. Sahra Cerrahisi
 53. Beceriler ve Simülasyonlar
 54. Web Tabanlı Eğitim ve Sosyal Medyanın Etkileri
Paylaş
Bağlantıyı kopyala