Hekimlik Mesleğinin Doğal Beklenti Değişimi

Hekimlik Mesleğinin Doğal Beklenti Değişimi

Hekimlik Gelecekte ? Nasıl ?? Olmalıdır???

Canlıların belirti, bozukluk veya hastalıklar için bir uzman kişiden yardım almasına sağlık hizmeti denir. Sağlık hizmeti için “yeterli bilgi seviyesine” ulaşarak karar ve tedaviye yetki sahibi olan kişiye HEKİM denir. Hekimlik mesleği, herhangi bir şahsın bu hizmete ihtiyaç duyması ile başlamıştır. Ancak bu ihtiyaç hissi ve talep özellikleri asırlar boyunca değişmektedir.

  • Tanrısal Hekimlik

Eski çağlarda afetlerin ve hastalıkların doğa üstü güçlerden geldiğine inanan insanlık, bir konuda şifa sağlayabilen kişilere de doğa üstü yetenekleri olan tanrısal kişiler olarak bakardı.

  • Hükümran Hekimlik

Yazının bulunması, bilgi ve iletişimin başlaması ile şifacıların tanrısal kişiler olmadığı tahmin edildi. Ancak şifacılar, kabile reisi, oba lideri, şaman ve benzeri dini ve idari üstün hükümran kişiler olarak kabul görmeye başladı.

  • Otoriter hekimlik

Yerleşik topluma geçilmesi, hükümranlığın meslek ve yetenek yerine soybağlı geçmesi sırasında şifacılar hükümran yetkilerini kaybederken, otorite sahibinin baş danışmanı, sağ kolu, şifada sözü tartışılmaz paternal kişiler olarak görülmeye başlandı.

  • Danışman Hekimlik

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, sağlık okur yazarlığının yaygınlaşması, çeşitli alternatif tedavi ve ilaç imkanlarının artması ile hekimin bilgisi ve becerisi sorgulanmaya başlandı. Artan davalar ve hastaların sorgulamaları üzerine hekimler danışman statüsünde görülmeyi tercih eder hale geldi.

  • Yoldaş Hekimlik

Yüz yıllar içinde artan hastalık çeşitleri, bulaşıcı hastalıkların azalmasının yanında kitle salgınları gibi büyük sorunlara yol açabilmesi, kronik ve süregen hastalıkların daimi tedavi gereksinimlerine ihtiyaç duyulan bir çağa geçildi. İnsanlık danışman hekimliğe düşen doktor davranışını yeterli görmemeye başladı. “Doktor Değilmisin, Bilsene” sözünü söyletmeyen, her şeyi bilen veya araştıran, hastasıyla beraber hastalık serüvenini beraber takip eden ve iyileştiren hekimlik hizmet sunumu talep edilir hale geldi.

  • Dijital Hekimlik

Artan hastalık çeşitleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik ve süregen hastalıklar sağlıkta bilgi artış hızını iyice artırdı. Giderek küçülen hekimlik branşları, kombine hizmet ve ekip tedavilerine olan ihtiyaçları artırdı. Zaman ve mekandan bağımsız iletişim imkanları ile girişimsel işlem gerektirmeyen sağlık konularında fiziki katılımlı sağlık hizmeti yerine uzaktan sağlık hizmeti ihtiyacı başladı. “Doktor Değilmisin, Bilsene” sözünün yerine “yapay zeka ne diyor?” sözü duyulmaya başlandı. Hastasıyla yoldaş ve dijital hizmet imkanı sunan sağlık tesisleri ve hekimleri talep görmeye başlıyor.